นโยบายความเป็นส่วนตัว


  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทางเราจะเก็บชื่อผู้ใช้บริการ ชื่ออีเมล เบอร์โทรศัพท์ แต่ไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า

  2. วัตถุประสงค์ของข้อมูลเพื่อที่ทางบริษัทฯ อ้างอิงในการส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

  3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล กรณีหากไม่ต่ออายุภายใน 30 วัน ข้อมูลจะถูกลบออกจากระบบ

  4. กรณีหากมีความประสงค์ในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ สามารถเข้าหน้าระบบสมาชิกเพื่อเข้าไปแก้ไข https://www.metrabyte.cloud/hosting/clientarea.php

  5. ทางบริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ให้ทางบริษัทอื่น