แจ้งปัญหาการใช้งาน

ส่งข้อมูลปัญหาการใช้งานถึงเจ้าหน้าที่

หากท่านมีปัญหาการใช้งาน หรือสอบถามการใช้งาน หรือปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข สามารถแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ โดยกรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลที่ท่านแจ้งนี้จะส่งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

หรือสามารถส่งตรงไปได้ที่ Email : [email protected]