Contact

Contact Address

บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด

453 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559155968

บริษัท เมทราไบต์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด

72 อาคาร CAT TOWER ชั้น 18 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558080735

02-026-3124 กด 9 ติดต่อ IDC