SSL Certificate คืออะไร?

SSL Certificate ย่อมาจาก Secure Socket Layer เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล ที่ปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นมาเป็น TLS (Transport Layer Security) เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่หวังดีหรือ Hacker ซึ่งวิธีการเรียกใช้งาน จะเรียกผ่านโปรโตคอล “HTTPS”

SSL Certificates

Address Bar ของเว็บไซต์ จะขึ้นสัญลักษณ์ล็อคกุญแจที่หมายถึงการเชื่อมต่อปลอดภัย

SSL Certificates

ยกระดับความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าชม

Security Socket Layer

ข้อมูลบนเว็บไซต์จะถูกเข้ารหัส ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมข้อมูล

SEO Search Engine Optimization

มีผลดีด้านการตลาด SEO เพราะ Google ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่มีใบรับรอง SSL

HTTP ( Hypertext Transfer Protocol )

                 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการเรียกให้เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลมาให้เพื่อแสดงผลบนหน้าจอได้อย่างถูกต้อง แต่โปรโตคอลประเภทนี้จะไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล ทำให้สามารถถูกดักจับและอ่านข้อมูลได้ง่าย ตัวอย่างเช่น เราพิมพ์คำว่า “เมทราไบต์ คลาวด์” บนเว็บไซต์ที่ใช้ HTTP เวลามีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย มันก็จะส่งคำว่า “เมทราไบต์ คลาวด์” ไปให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ปลายทางเลย โปรโตคอลนี้จึงมีความเสี่ยงต่อผู้ใช้งาน

HTTPS ( Hypertext Transfer Protocol Secure )

                   HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) จะมีการเพิ่มตัว S เข้ามากลายเป็น HTTPS หรือเพิ่มคำว่า Secure เข้าไปทำให้เว็บไซต์นั้นๆมีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากมีการเข้ารหัสระหว่างการส่งข้อมูล หากเราพิมพ์คำว่า “เมทราไบต์ คลาวด์ ” แล้วหากถูกดักจับได้ก็จะมีการแปลงตัวอักษรให้อ่านไม่รู้เรื่อง เมทราไบต์ คลาวด์ ก็จะกลายเป็นรหัสที่คนทั่วไปไม่สามารถอ่านได้เช่น fwk45&/”-$/&%*^$( อะไรแบบนี้นั่นเอง

ใบรับรอง SSL ทำไมถึงสำคัญ?

ใบรับรอง SSL เป็นใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ใบรับรองนี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เว็บไซต์ของเรา เพราะข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ อีกทั้งเว็บไซต์ที่เป็น Https ยังสามารถติดอับดับ SEO ได้ดีกว่า เพราะ Google จะให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ปลอดภัยที่มีการปกป้องข้อมูลด้วย SSL มากกว่าเว็บไซต์ที่ไม่มีใบรับรอง
Positive SSL
650 บาท/ปี
SSL 1
Positive SSL Wildcard
3,250 บาท/ปี
SSL 2