ทำไมต้องเลือกใช้บริการกับเรา ?

รับวางระบบด้วย Openstack ซึ่งเป็น Open Source ที่ได้รับการยอมรับจาก ผู้ประกอบการคลาวด์ทั่วโลก
ให้คำปรึกษาในการออกแบบ โครงสร้างระบบให้เหมาะสมกับรูปแบบ ธุรกิจของคุณ
ทีมงานมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ กว่า 10 ปี และได้รับความไว้วางใจจาก หลากหลายองค์กรชั้นนำ
Implementor ของเรามีความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจในระบบเป็นอย่างดี การันตีด้วย Certified OpenStack

ทำไมต้องเลือกใช้บริการกับเรา ?

OpenStack คือ ชุดซอฟต์แวร์ Open Source บนระบบปฏิบัติการคลาวด์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้องค์กรขนาดใหญ่อย่าง NASA และ Rackspace ถูกออกแบบมาเพื่อให้บุคคลทั่วไปหรือองค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างและจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ในรูปแบบ Infrastructure as a Service (IaaS) โดยแพลตฟอร์ม Openstack ประกอบด้วยหลากหลายโมดูลที่ทำงานร่วมกัน เพื่อให้บริการในส่วนของ การประมวลผล (compute), การเชื่อมต่อเครือข่าย (Networking), พื้นที่เก็บข้อมูล (Storage) รวมถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีที่องค์กรต่าง ๆ ต้องเรียนรู้และศึกษาการใช้งาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างระบบธุรกิจที่จะส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน OpenStack เป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากกว่า 250 องค์กรใน 130 ประเทศทั่วโลก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดี ๆ ขององค์กรที่ต้องการจัดการโครงสร้างระบบคลาวด์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทำไมต้องใช้ OpenStack ในการสร้าง Private Cloud ให้กับองค์กร?

– ระบบมีความมั่นคงสูง ด้วยการใช้เทคโนโลยี VM on Cloud หรือการจำลองระบบปฏิบัติการขึ้นมา หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบเกิดล้มเหลว (Single Point of Failure) ก็สามารถกำจัดออกไปได้โดยง่าย

– ระบบ Cloud ที่ออกแบบโดย Openstack จะสามารถรวมทรัพยากร (Consolidation) เพื่อบริหารจัดการและแชร์การใช้งานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการทำ Compute, Storage และ Network รวมถึงทรัพยากร Hardware เดิมที่องค์กรใช้งานอยู่ด้วย

– สามารถออกแบบและปรับแต่งการตั้งค่าระบบทั้งในส่วน Hardware และ Software เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายสำหรับ Workflow หรือ Process ขององค์กรนั้น ๆ

– รองรับการทำ Network Virtualization ทำให้องค์กรสามารถใช้งาน Software Defined Networking (SDN) ได้อย่างง่ายมากขึ้น