แจ้งการชำระเงิน
พบข้อผิดพลาด, กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
ข้อมูลถูกต้อง, ระบบกำลังดำเนินการตามคำขอ กรุณารอซักครู่
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 Mb และไฟล์ประเภท PDF หรือ JPG , JPEG , PNG เท่านั้น การใช้หลักฐานปลอม มีความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มขอใบกำกับภาษี

การขอใบกำกับภาษี และ การหักภาษี ณ ที่จ่าย

  1. วันที่ในใบกำกับภาษี จะลงเป็นวันที่แจ้งชำระเงิน
  2. อัตราค่าบริการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  3. หน่วยงานเอกชนสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% และหน่วยงานรัฐหรือสถานที่ศีกษา สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 1% (กรณีที่มียอดค่าใช้จ่ายรวมกัน 1,000 บาทขึ้นไป ก่อน VAT)
  4. กรณีที่ท่านมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ทาง บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด จะจัดส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี เป็นรูปแบบ E-TAX INVOICE ผ่าน E-mail หลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฉบับจริง) จากท่านเรียบร้อย
  5. ที่อยู่สำหรับระบุในใบหัก ณ ที่จ่าย "บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด เลขที่ 453 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559155968"

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นทาง ทางบจก.เมทราไบต์ คลาวด์ ได้เปลี่ยนแปลงระบบใบกำกับภาษี เป็นรูปแบบ e-Tax Invoice by Email ทางลูกค้าจะได้รับใบกำกับภาษี ทางอีเมล์ ในรูปแบบไฟล์ pdf โดยทางบริษัทและทางสรรพากรจะส่งให้ อย่างละ 1 ฉบับ สำหรับข้อมูล E-Tax สามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท