วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Reseller

วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Reseller

 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin ผ่านสิทธิ Reseller แล้วคลิกที่เมนู Manage User Backups ดังภาพ

 

        2. ในส่วนของ Restore Backup

           2.1 Step 1: From Where ทำการเลือกที่เก็บไฟล์ Backup ของเรา

 • Local: เลือกไฟล์ Backup จากโฟล์เดอร์ user_backups
 • FTP: เลือกไฟล์ Backup ระหว่างเครื่อง ผ่านโปรแกรม FTP

  2.2 Step 2: Select IP กำหนดการใช้ IP สำหรับไฟล์ Backup
 • Use the IP stored in the backup: ใช้ IP เดียวกับที่เก็บไว้ในไฟล์ Backup
 • Use the IP from the list: เลือก IP หากต้องการเปลี่ยน IP ในไฟล์ Backup

  2.3 เลือกไฟล์ที่ต้องการ Restore
  2.4 กดปุ่ม Submit เพื่อยืนยันการ Restore Backup

 

      3. หลังจากกด Submit แล้วจะได้ดังภาพ เมื่อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนทาง Message System เมื่อดำเนินการ Restore Backup เสร็จสมบูรณ์

News