วิธีการจัดการ Reseller Packages

วิธีการจัดการ Reseller Packages

  1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin ผ่านสิทธิ admin แล้วคลิกที่เมนู Manage Reseller Packages

 

  1. คลิกที่ Add Package

 

  1. กำหนดค่าต่าง ๆ ตามต้องการ จากนั้นระบุชื่อ Package และคลิกที่ Save เพื่อยืนยันการสร้าง package

 

  1. หลังจากเรากด Save เพื่อยืนยันการสร้าง package เรียบร้อยแล้วให้เรากลับมาที่เมนู Manage Reseller Packages จะเจอ package ที่เราสร้างไว้จากข้อ 3

 

  1. หากต้องการลบ package ให้ติ้กที่ช่อง Select ของ package ที่ต้องการลบแล้วกด Delete Selected

News