วิธีแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งาน

คุณสามารถแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งาน ใน DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. คลิกที่เมนู Edit User Message

3. แก้ไขรายละเอียดได้ดังนี้

  • แก้ไขหัวข้อ ข้อความอัตโนมัติในช่อง Subject
  • แก้ไขรายละเอียดข้อความอัตโนมัติในช่อง Message

หากเกิดข้อผิดพลาดในการแก้ไขและต้องการกลับไปยังข้อความในตอนต้นให้คลิกที่ Reset

4. เมื่อแก้ไขข้อความเสร็จสิ้นให้คลิกที่ Save

News