วิธีการเพิ่ม Administrator User ผ่าน Directadmin Control Panel

วิธีการเพิ่ม Administrator User ผ่าน Directadmin Control Panel

  1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin ผ่านสิทธิ admin แล้วคลิกที่เมนู Create Administrator

 

  1. ระบบจะให้ใส่ข้อมูลดังนี้
  • กรอกชื่อผู้ใช้งานในช่อง Username
  • กรอก Email ผู้ใช้งานในช่อง E-Mail
  • กรอกรหัสผ่านในช่อง Enter Password หากต้องการสุ่มรหัสผ่านให้คลิกที่ Random
  • กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันในช่อง Re-Enter Password:
  • ทำเครื่องหมายถูกที่ Edit Admin Message เพื่อส่ง E-Mail แสดงรายละเอียดการใช้งานไปยัง Email ที่ระบุไว้ข้างต้น
  • จากนั้นคลิกที่ Submit เพื่อตกลง

 

3. หลังจากกด Submit เพื่อยืนยันระบบจะแจ้งยืนยันการสร้าง Administrator User ดังภาพ

News