วิธีการย้าย User ระหว่าง Reseller

วิธีการย้าย User ระหว่าง Reseller

1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin ผ่านสิทธิ admin แล้วคลิกที่เมนู Move Users between Resellers

2.1 เลือก user ที่ต้องการย้ายในช่อง Select the Users of
2.2 กำหนด Resellers ปลายทางที่ต้องการโอนย้ายในช่อง Move Selected Users to Reseller
2.3 กด Submit เพื่อยืนยันการย้าย

3. ระบบจะแจ้งยืนยันการโอนย้าย Users ดังภาพ

News