ขอใบเสนอราคา

ขั้นตอนดำเนินการ
1.แจ้งรายละเอียดความต้องการทำเว็บไซต์
  • รูปแบบหน้าเว็บไซต์กี่เมนู กี่หน้า และโทนสี
  • ส่งข้อมูลมาทางอีเมล์ [email protected]
 
2.ตกลงราคา ชำระเงิน 50% ของราคางาน
 

3.ลูกค้าแจ้งชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการจะจด พร้อมส่งข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่จะลงในหน้าเว็บไซต์

  • เนื้อหา ข้อความ (.docs, .xls, .txt, .ppt) รูปภาพ (.jpg .png .gif) แยกภาษาไทย อังกฤษอย่างชัดเจน
  • ข้อมูลสินค้าบริการที่ต้องการลงหน้าเว็บไซต์ แยกภาษาไทย อังกฤษอย่างชัดเจน
  • รูปภาพโลโก้ (รูปแบบไฟล์ที่ต้องการ .png .ai .psd)

 

4.ทีมงานจะออกแบบหน้าเว็บไซต์พร้อมกับส่งให้ทางลูกค้าตรวจสอบ หากไม่พอใจสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้

5.แก้ไขในส่วนของรายละเอียดที่เหลือ ปิดงาน และชำระเงินยอดคงเหลืออีก 50%

ย้อนกลับหน้ารับทำเว็บไซต์